Norwegian
Close
Du har ingen varer i handlekurven.
Søk

Akustiske verdier

Sabines formel

Formel for å kalkulere etterklang i et rom. Etterklangstiden (i sekunder) = 0,161 x volumet av rommet i kubikkmeter. Dette deler du på summen av flatene i rommet multiplisert med absorbsjons-koeffisienten på hvert materiale. Ta ut verdien av de vanligste overflatene i rommet. Tabeller for absorbens finnes for de fleste bygge- og overflatematerialer.

Møterom, skoler, barnehager bør ligge på 0,6 sekunder.
Foredragshaller, konsertlokaler o.l. bør ligge på 1,5 sekunder.

NRC – Noise Reduction Coefficient

Mål for lyd absorbert av et materiale, og representerer et gjennomsnitt av lydabsorbsjonskoeffisientene ved 250, 500, 1000 og 2000 Hz. Verdiene går fra 0 til 1.

Rw (tidligere kalt STC - Sound Transmission Class)

Mål for lydisoleringsytelsen mot luftbåren støy målt i dB til et enkelt bygningselement (vegger, vinduer etc.) Jo høyere Rw-verdi, desto bedre lydisolasjon.

Rw-verdier:

  • 25 Vanlig samtale kan høres igjennom
  • 30 Høye samtaler kan høres
  • 35 Høye samtaler kan oppfattes, men ikke forstås
  • 42 Høye samtaler høres bare som mumling
  • 45 Man må anstrenge seg for å høre
  • 48 Bare sporadisk høy lyd fra samtale
  • 50 Høy samtale kan ikke høres overhodet

IIC - Impact Insulation Class

Evnen et materiale har til å isolere trinnlydsstøy, målt i dB. Brukes av akustikere ved en metode hvor små hammere slår på gulv eller et materiale i visse frekvenser, og måler støy på undersiden og lager en graf.

Er du plaget av støy, og ønsker du å vite hvilke produkter som kan hjelpe deg med å redusere, eventuelt isolere støyen helt? Ta kontakt med oss for en uforpliktende samtale!