• Normal boligstøy – med adgang til bjelkelag
  Kontroller at det er tung mineralull mellom bjelkene. Dekk med 3 mm Acoustiblok. Kle utenpå med gips.

 • Betydelig støy – med adgang til bjelkelag
  Kontroller at det er tung mineralull imellom. Hvis mulig dekk begge sider av bjelkelagte med Acoustiblok, deretter gips på begge sider. Alternativt: Etter montasje av AB på ene side, for ut med 5 cm ekstra lekt, og gjennta: ny mellomfylling av f.eks Rockwool lydplater imellom, ny kledning AB og lukke med gipsplate eller annet panel.

 • Normal boligstøy – ikke adgang til å komme inn til stammen, betongvegg o.a.
  For ut med lekter 60-60 cm og kle som under a og b.

 • Normal boligstøy – ikke adgang til å komme inn til stammen
  Lim fast Acoustiblok Wall-cover, som består av et svampaktig legeme laminert til 3 mm Acoustiblok dekket med et uhyre finmasket glassfibervev, som kan overmales/tapetseres.

 • Normal boligstøy – ikke adgang til å komme inn til stammen
  Lim fast på veggen Tecsound 50 FT, et laminat med spesialfilt og Tecsound støydemper, eventuelt forsterket med feste-rosetter. Kle med gips.

 • Betydelig støy
  Som over, men etter montasje av Tecsound, lag en 5 cm lettvegg med stender som festes inntil, fyll med tung mineralull, dekk med 50 Tecsound og kle med gipsplate. Hvis du vil se litt på hvorledes dette gjøres se litt på Acoustiblok Instalasjon -Installation Tutorial nederst til høyre på førstesiden (home). Vær obs på at det er litt forskjellige måter og løsninger for feste. For Acoustiblok på vegg kan du enten lage et overlapp som vist, men ofte er det enklere å la flatene gå helt mot hverandre og tape over skjøten. Krampepistol med stoppskive har man oftest ikke, vi bruker små flate skruer med stor pakkskive.

 

Tak og gulv

Dette er ofte ledd av samme sak. Disponerer du begge etasjer, vurder hvilken side du går inn fra- som regel er det enklest på gulvet over. Men ofte har man ikke noe valg. Først ser vi på TAKET. Da produktene her er tunge, må man være sikker på et godt feste.

 • Gipsplate med ukjendt overdel
  Fjerne gipsplatene og finn ut hvordan strukturen er videre opp.

 • Hvis man kommer til bjelkelag og får byttett ugunstig fyll til tunge mineralullsplater er det bra. Hvis det ligger stubbloftsleire er det best å la den ligge – (den reduserer faktisk lavfrekvent støy). Da vil det jo ligge en bæreplate under. Hvis bæreplaten er solid eller man kan få gjennomgående skruer til bjelkene: Fest nytt enkelt bjelkelag 5 cm.

 • Legg imellom med mineralull
  Kle taket med 3 mm Acoustiblok,, dekk mmed gipsplate. Bruk gjerne gipsheisen når du fester Acoustiblok.

 • Hvis man har liten plass under tak med og feste 
  Bruk Tecsound FT som limes opp i taket, også ved bruk av feste-rosetter mot betong og gipsskruer på gips.

 • Er plassen helt kritisk?
  Bruk Tecsound selvklebende direkte på taket. Kle med gipsplate hvor du på forhånd har påklebet en ullpapp. I Taket er det ofte gjenstander som krever egene tiltak. Downlights: her kan man kjøpe beskyttelsesdeksler i elforretningen. Du må spare ut og bruke AB
  støydempende fugemasse rundt rør, ledninger, branslukkere o.a. HUSK: Takflaten skal være helt tett.

 

Gulv

Her er det mange hensyn å ta og en rekke løsninger. I hovedsak er det 2 løsninger:

 • Kan gulvets belegg taes opp og brukes igjen – eller må man kaste det?
  Ofte kan man med moderne parkett ta det opp. Hvis mulig arbeid deg ned til stammen- bærebjelkene. Kontroller at det har isolasjon imellom (Rockwool lydplater) Legg 3 mm Acoustiblok over og fest forsiktig. La det være 2 mm klaring til vegg- fyll med Acoustiblok Sound Sealant.

 • Videre legg bæreplaten over og så ullpapp og parkett
  Hvis behov og plass tilsier det er det flott med et lag Texfon trinnlydsduk før parketten – den er helt suveren i støydemping av trinnlyd og bygger bare 3 mm.
 • Ofte kommer man ikke ned til bjelkelaget, men til en bæreplate, eller man legger støydempingsystem på det bestående gulv.
  Løsningen her er å legge et lag ullpapp så et lag Acoustiblok-så et lag ullpapp og dekke med det belegget man velger på topp. Her slipper man noe feste utover tapen over skjøtene.

 • Ofte er det andre elementer i gulvet som man må ta hensyn til som elektrisk eller vannbåren varme
  Hvis man lager alt ny er det best med Acoustiblok under varmesystemet – hvis ikke så gå det an å legge over – men husk at en arbeidstemperatur på over 100 grader ikke er akseptabelt.

Les mer om støy og reduksjon av støy