Norwegian
Close
Du har ingen varer i handlekurven.
Søk

Hva er støy

Lyd som er uønsket, sjenerende og i verste fall skadelig, går under begrepet støy. Lyd er energi i form av bølger som brytes ned eller går over til andre energiformer etter hvert.

Oftest er støyen luftbåren som når vi snakker. Her spres lyden i alle retninger. Noe oppfanges av lyttere i rommet, resten treffer vegger og vinduer o.l. Noe av dette reflekteres og kastes frem og tilbake. Er det mye myke materialer I rommet (gardiner, tepper, bøker) absorberer disse fort lyden. Er det bare harde overflater og vinduer, kan lyden kastes frem og tilbake og gir gjenklang.

Går du på et hardt gulv oppstår trinnlydsstøy. Selve lyden skapes i strukturen, den er ofte lavfrekvent og sprer seg gjennom byggematerialene. Setter vi f.eks. en vaskemaskin på et hardt gulv vil kontaktpunktene under gi strukturbåren støy og vibrasjon direkte, men luftbåren støy fra motoren vil også treffe gulv og vegger og omdannes til strukturbåren støy.

Støy i hus er en kombinasjon av luftbåren og strukturbåren støy.

Byggematerialer har ulike akustiske egenskaper. Hvor mye støy overflaten reflekterer, hvor mye den absorberer, og hvor godt den leder støy videre. Her snakker vi om strukturbåren støy. Hvor godt har de som bygget boligen tatt hensyn til spredning av støy via kontaktpunkt og valg av materialer?

Støy er som strøm og vann - den tar minste motstands vei. Glipper, sprekker og hull slipper mye støy gjennom. Oppgaven blir å skape mer friksjon på støyens vei, og/eller bryte kontaktflater med naboelementet. Tiltak mot støy er alltid best så nær støykilden som mulig.

Er du plaget av støy og ønsker å vite hvilke støydempende produkter som passer ditt behov? Ta kontakt for uforpliktende samtale!