Norwegian
Close
Du har ingen varer i handlekurven.
Søk

Lavfrekvent lyd/støy

Hva er lavfrekvent lyd/støy og muligheter for demping?

Hva er lavfrekvent lyd/støy og hva kan man gjøre for å reduserere plager fra dette?

Lyd er energibølger som går i alle retninger, gjennom luft, vann og faste substanser. Bølgene går i svingninger under og over en akse, og antall svingninger den gjør per sekund måles i Herz. (Hz).
Vi mennesker kan høre fra 20 opptil 20000 Hz( hvis vi er heldige).

De lavere frekvenser og med stor energi, virker ofte ubehagelig. De kan omgjøres/ oppleves som vibrasjon som er merkbart og sågar gjøre deg syk når du treffes av tilstrekkelig lavfrekvent støy. Kommer du under 20 Hz – (mikrostøy) som de færrest hører, kan det bli ganske kritisk for enkelte.

Litt høyere opp på skalaen hører du låten, men er det lite energi er det hverken ubehagelig eller skadelig. Sender du en Epost- sier maskinen ofte ”swoosh”- dette er veldig lavfrekvent men verken ubehagelig eller farlig.

I det daglige støter vi på en del typiske kilder til sjenerende lavfrekvent støy.

Trinnlydsstøy: slag og dunk fra trinn, objekter som dunker, møbler som skubbes. Moderne tynne klikk-laminater på gulv frembringer mer trinnlydsstøy enn solide tykkere parkett-staver.

Trinnlyd er blitt et stort problem i dagens bygg. Men det går an å vurdere enkelte materialer, så vel som gulvkombinasjoner, ved å utsette dem for spesiell slagtester med små stålhammere i sammenliknbart system og prøve seg gjennom frekvensene og få et gjennomsnitt av verdier. Denne verdien kalles IIC (Impact Insulation Class). Dess høyere dess bedre støyisolasjon.

Mange benytter seg av det som kalles ”flytende gulv”. Dette er ikke en aktiv absorbentform , men en betegnelse for en montasje hvor man har et platelag i gulvet som ikke er limt/skrudd fast i underlag og ikke berører veggene. Herved oppnås en liten reduksjon i støytransporten. Det beste er å bruke en aktiv støytrinns- absorbent slik som Texfon.

Motorer som går. I boliger kan det være en rekke motorer, store og små som lager lavfrekvent støy som lett forplantes i husets stamme og struktur. Det er vaskemaskin, varmepumper, vifter, pumper, air condition, generatorer osv.

Musikk dekker en stor serie frekvenser. Noen instrument går mer i lav-frekvente registere enn andre. Høytalere med forsterket bass gir normalt betydelig vibrasjon (subwoofere o.a.) Store høytalere for kinofremvising likedan.

Maskiner i industri samt Motorer i båter og biler er et svært felt.

Lavfrekvent støy går , som nevnt over- ofte over til det vi kaller vibrasjon.

Vibrasjon, som annen støy går i alle retninger fra overflate til overflate hvor de lettest kan stråle ut som støy. F.eks ofte er det ikke direkte støyen fra en motor som er mest sjenerende, men den reflekterte støyen fra panelet eller strukturen hvor motoren er festet. Er man riktig uheldig vil frekvensen av støyen ”kollidere” med samme frekvensen i substansen støykilden er festet til (egenfrekvensen) og det oppstår det vi kaller resonans, som kan oppleves som en forsterket ubehagelig vibrasjon.

Bruk av vibrasjons-isolatorer (våre Sylomer og Heron) kan redusere vibrasjon fra et punkt til et annet og redusere støy.

Typen isolator kan være så mangt. Hensikten er å oppnå minst mulig overførsel av energi mellom to flater under dynamisk last.

Vi kan heller ikke slå all vibrasjon i hartkorn, det er stor forskjell på behovene. En maskin som lager en støy på over 250 Hz er relativ kurrant å fange opp ved et fast men mykt fjærende underlag. Men så går vi nedover skalaen- en motor på 1800 omdreining (30 Hz) krever noe ganske annet. Og dette øker nedover med logarimiske verdier, slik at skal man isolere en støy på 10 Hz vil det trenge 25 ganger mer isolasjon enn støy på 50Hz.

Typer av isolasjon- hva har vi i verktøykassen?

For større oppgaver finnes det mekaniske dempere slik som spesielle stålfjærer. For mer vanlige oppgave er kraftige gummimatter eller klosser bra. Men de har den bakdel at ved kontinuerlig arbeide mellom trykk og utvidelse vil de over tid kunne bli slitne. Plastiske matter er også bra her, særlig til spesielt utformete oppgaver, men kanskje ikke helt like bra som gummiens mykhet.

Overførbarheten TR (Transmissibility) er en målestokk på et materiales evne til isolasjon. Det kan uttrykkes i f.eks dB. I korthet kan man si at det måler vibrasjonsabsorbensen delt på utslaget av vibrasjonen i systemet. Dvs at dess lavere Overførbarhet, dess bedre jobb gjør den.

Trinnlyd. En av de mest vanlige plagene er den lavfrekvente støyen av trinnlyd. Her har vi en usedvanlig effektiv 3,2 mm duk, TEXFON som gir stor støyreduksjon.

For maskiner må man prøve å finne den riktige mengde av vibrasjons-isolasjon som matcher vekten på maskinen . Vi har leverandører av luftfjæring, bladfjæring o.a som er spesialprodukt. Disse kan prosjektere større oppgaver. Her har vi våre Heron vibro-matter.

For tyngre maskiner vil man vite tyngde av maskin, omdreining, støyfrekvens, ønsket reduksjonsgrad, plass tilgjengelig under hvert fjæringspunkt, o.a., så kan de beregne behovet og finne løsning. Heron Vibromatter vil avhjelpe svært.

Plattformer med absorbenter under brukes ofte i industrihaller, eller kanskje for enkelte instrument i øvringsrom, som f.eks slagverk.

I bolighus kan man bygge såkalt flytende gulv som hviler på absorberende og fjærende materialer som minimerer kontakt og reduserer overførsel av støyenergien fra lavfrekvent støy til flatene under.

Lavfrekvent lyd i rom kastes rundt på en slik måte at svært mye av energien opererer i rommets 4 hjørner. Her kan det lønne seg å plassere såkalte ”Bass Traps ” - trekantete puter laget av akustisk skum som absorberer bra i dette området.

I høyloftede store rom med mye lavfrekvent støy, kan man nedhenge fra taket en rekke plater – såkalte ”Baffles, som også kan gi kraftig reduksjon.

Videre finnes andre former for reduksjon/absorbens av lavfrekvent støy/vibrasjon.

CLD-matter (Constrained Layer Damping) består av lettvektede panelplater som enten kan limes fast på metall-overflater eller legges under støykilder. Platen endrer vibrasjonens frekvens, ved at ett av de 3 laminatene i platene nemlig den mellomliggende visko-elastiske, vil endre frekvenskarakteren betydelig. Platene er 1,3 mm tykke, elastiske og kan brukes i rekke sammenheng.

Vinylbasert absorbensmatter, laget for betydelig reduksjon av vibrasjon.

Maling (SoundPaint) er en spesialmaling som påføres tykt på overflater som avgir kraftig vibrasjon. Brukes i motorrom, bl.a. på skip på skott og tak.

Spesielle elastomeriske bånd og plater som kan oppta betydelig mengde lavfrekvent støy. De er elastiske og meget anvendelige under skinner, bærebjelker og raske adskillelser mellom flater i tak, vegg og gulv.