Norwegian
Close
Du har ingen varer i handlekurven.
Søk

Støy og støyreduksjon

Hva er støy?

Støy defineres som uønsket lyd. Lyden fordeles gjennom et spekter av frekvenser- fra dyp bass til høyfrekvent lyd. Sammensetningen av dette gir oss et lydbilde, hvor det generelle høydenivået måles i desibel (dB). På skalen dB regnes 10 dB som dobling/halvering. Det finnes regelverk for hvor mye som er akseptabelt i forskjellige sammenheng i boliger. Kommer man i konflikter om nivågrenser må man ha profesjonell måling som underlag.

 

Mange ønsker en generell bedring av en kjent plage i huset. Det kan være seg trinnlyd, musikk, generelt høylydte naboer, trafikkstøy utenfra. Man vil bygge om huset, lage utleiebolig, musikk/kinorom e.a. Da finnes det en flere hjelpemidler, hvor vi kan tilby en rekke produkt med gode egenskaper.

Tidligere tok man ikke støyproblem like alvorlig. Mindre trafikk, mindre botetthet, færre maskiner gav en annen utfordring enn idag. Selv idag, da vi er klar over behovet, settes det opp boliger som har betydelige støyproblem. Det kommer av kompleksiteten i byggene, med en rekke nye behov og byggeformer. Selv om man kjenner støyreduksjonsevnene i alle de enkle materialene, kan sammensetning i komplekse geometriske konstruksjoner, nye former for oppvarming o.a., gi utilsiktede støyvirkninger.

Hvor går støyen? Flere veier.

Lydbølger, som støyen jo er, sprer seg utover som bølger i vannet. Når de treffer på et materiale, vil noe reflekteres tilbake- særlig fra harde overflater.  Resten vil gå inn i materialet og transporteres igjennom til den andre siden og noe vil følge materialet i andre retninger og enten slippes ut eller miste energi pga reduksjonsverdien som materialet har. I en forbedrings-situasjon kan man kontrollere at det er moderne mineralull imellom stendere og øke massen ytterligere ved bruk av f.eks våre tunge duker Acoustiblokeller Tecsound, de er tynne (2,8-3 mm) med reduserer likevel støygjennomgangen i flaten med ca 80% (28/30 dB). Man kan også bygge på bestående vegg, og bryte direkte kontaktbroer mellom byggematerialene.

Men støyen går ikke bare direkte igjennom flaten vegg/tak/gulv inn til naboene. Det kan også være en god del gjennomgang mellom flanker fra støyrommet til naboen- i vegger, tak, gulv, og tilstøtende rør- og ventilasjonsystemer o.a. Selv om man antar å stoppe ”løvens andel” med støyisolasjon på enten vegg/tak/gulv, kan flanke-effekt påvirke opplevelsesresultatet etterpå.

Videre går lydbølgene inn i byggets struktur, og strukturstøyen vandrer forbi naborom og videre utover. Når dette kommer fra særlig bråkete kilder som motorer, basshøytalere o.a. er det lurt å prøve å redusere slik støy nærmest mulig støykilden. Skjermer, aborbensplater, vibrasjonsklosser o.a. kan redusere utgangsstøyen ganske betydelig. Særlig i betongkonstruksjoner ledes slik støy betraktelig utover. Er støyen tilstrekkelig lavfrekventert oppleves den ofte som vibrasjon som kan være vond å komme tillivs. Men det finnes heldigvis endel produkt mot dette også. Verre blir problemet hvis støyen skaper resonnans, dvs støyens frekvens matcher egenfrekvensen på struktur og bygningsdeler. Da vil støyen forplante seg og sågar oppleves forsterket i enkelt typiske frekvenser. Løsningen da blir somregel å se på støykilden og forsøke å endre omdreiningstall og konstruksjon for å oppnå en annen frekvens, noe som er en vanskelig prosess.

En typisk plage er trinnlydsstøy. Mye taes ved generell støyisolasjon i gulv, men ofte er det best med trinnlydsplate i tillegg, da dette er mere en bass-støy. Vi tilbyr TEXFON, en myk 3,2 mm trinnlydsduk som er lett å legge under belegg og denne demper ΔLW (dB) = 22, som er usedvanlig bra i forhold til tykkelsen.

En annen typisk plage av støy er gjenklang eller ekko i rommet. Når flere mennesker er samlet og har aktiviteter, så slår støyen tilbake fra vegger og tak, særlig der hvor man har harde overflater, typisk er barnehager, skoler, kantiner, møterom, svømmebaseng. Her bruker vi absorbentplater som monteres i tak eller vegg, og hvor vi har endel normtall for hvorledes slikt skal løses. Eksemplevis de danske Lydac Dempit er meget effektive. Effekten måles i tiden det tar å redusere ned støyen med 60dB.

Videre bør man observere at støy går igjennom små åpninger, glipper og hull som bør tettes. Skruer og metallstifter bør man bruke så lite av som mulig- (flere steder må man) da de er gode støyledere- Direkte kontakt av harde flater i gulv, vegg og tak mot andre flater bør unngåes for å hindre transport av støy. Bedre med en liten glippe, som man fyller med støydempende fugemasse som f.eks Acoustiblok Sound Sealant.

På våre hjemmesider ser du endel av våre produkter. Vi håper det ovennevnte vil hjelpe deg til å se etter korrekt produkt til ditt støyproblem! Ta gjerne kontakt for mer informasjon. Som du forstår er det vanskelig å lage noen garanterte løsningsmodeller for det enkelte tilfeller, men vi kan veilede m.h.t. produkter du bør se på.

Og husk: MODERNE STØYDEMPING BEHØVER IKKE TA MYE PLASS!