Norwegian
Close
Du har ingen varer i handlekurven.
Søk
Bilde for kategori Støyutsatte arbeidsplasser

Støyutsatte arbeidsplasser

Sliter du med støy på arbeidsplassen?

I industrien og på byggeplasser er typiske arbeidsplasser hvor det er et høyt støynivå. Det kan være støyende maskiner, slag, vibrasjoner og gjenklang. Her finnes det klart regelverk på hva man kan utsettes for, om støynivået er så ubehagelig at det sjenerer og over tid skader dem som oppholder seg der. Heldigvis er det en rekke tiltak vi kan bruke for å redusere støynivået ned til et akseptabelt nivå.

Støyen vil normalt være en blanding av:

  • Luftbåren støy
  • Gjenklangsstøy
  • Strukturbåren støy
  • Vibrasjoner
  • Forplantet transportert støy i rør og ventilasjonskanaler
  • Resonansstøy (når støy kolliderer med annen støy/egenfrekvens)

Støykildene kan være mange, med variere i styrke og stor fordeling mellom frekvensene. Det kan komme fra et utall typer aktiviteter som medfører mekanisk bevegelse hvor energi slippes ut som støyenergi eller fysisk overførbar energi som går til berøringspunkter fra maskinen.

Hva kan gjøres for å redusere støy på arbeidsplassen?

Først definere hva støyproblemet er. Er støynivåer for høyt for arbeidstakerne som oppholder seg i rommet, og over HMS-grensen, eller er det bare ubehagelig og man vil bedre støy-/lydnivået? Ønsker man å støyredusere en sektor av rommet, et hjørne, eller en spesiell maskin? Er naboer utenfor plaget?

Vi leverer og monterer en rekke produkter som reduserer støy på arbeidsplassen. Støyabsorbenter, skjermer, barrierer og Acoustiblock m.m.

Stillhet AS har bred erfaring og kompetanse i valg av løsninger tilpasset ulike støykilder og behov på alle type arbeidsplasser.

Ta kontakt dersom du har behov for mer informasjon vedrørende lyd- og støyprodukter til din arbeidsplass!

3 Items in Nett 4 Items in Nett Liste