Norwegian
Close
Du har ingen varer i handlekurven.
Søk

Trinnlydsstøy

Hva man bør vite om trinnlydsstøy

Støy i hus tar 2 former: Luftbåren eller Strukturbåren. All støy er en kombinasjon av dette.
Normal husstøy - samtaler, latter, TV, små radioer ligger på frekvensnivå ca 1000 Hz. Felles for disse er at de først er luftbårne- så treffer de vegger,tak og gulvblir strukturbårne,- for å så igjen bli luftbårne inne hos naboen.
Slik støy stoppes ved å sette inn en blokkerende/absorbernede duk i den mest naturlige skilleflaten mellom naboene. Disse reduserer normalt 28/30 dB (desibel) i flaten du dekker.

Men TRINNLYD oppstår ikke slik. De er i utgangspunktet ikke luftbårne- de skrapes, dunkes og slås direkte inn i strukturen. Dette medfører mye lavere frekvensnivå og setter støy-vibrasjon igang i strukturen og dette ledes langt bedre. Det er også mye vanskeligere å hanskes med. Man må se nøye på sammensetningen av lagene i den utsatte flaten. (gulv/tak) Her må vi introdusere andre verdier, nemlig evnen til å redusere trinnlyd- som kalles IIC - Impact Insulation Class, sett i relasjon til oppbygging. Dette er et mål som brukes av akustikere, man kan avlese det ved en metode hvor 5 små hammere slår på gulvet, eller materiale som sådan i et mønster gjennom frekvensene, måler støy på undersiden og lager en graf.
Hvis man bruker best mulige materialer og har en litt ettergivende myk trinnlydsduk under gulvets hovedoverflate, holder seg vekk fra kontaktpunkter ved vegg (bruk mye silikon) samt der hvor man kan avlaste kontaktpunkt -f.eks bæreflatens anlegg på bjelkelag (bruk bjelkelagsbeskytter), å unngå gjennomgående fester, så er mye gjordt. Man prøver å oppnå det vi kaller ”Flytende gulv”.

Her fremgår det at et rent betonggulv på 15 cm alene gir en IIC på 28. Man bør ha minst 50 som verdi her totalt. Det vises hvorledes man kan bruke diverse allternativ for å oppnå dette. For å kunne sammenlikne verdiene av de forskjellige produktene i denne sammenheng ser vi på følgende:

DELTA IIC (ΔIIC)

Dette er en tallfesting som viser produktets andel/evne i å kunne redusere trinnlydsstøy. Man starter med den aktuelle bæreflate i enten betong eller tre og måler IIC verdien. Så legger man over et lag av det aktuelle produktet vi vil måle over betongen og måler nytt resultat. Bedringen- som skyldes det nye materiale- måles i DELTA IIC. Som du ser av de varierende grafer på vedlegget kan man da oppnå forskjellige nivå med forskjellige kombinasjoner.

Hvis du spør om sammenlikning av våre produkter med andre- så må vi svare at siden vi ikke har eller får verdiene fra norske leverandører av produkt som skal brukes i støyreduksjon, er det vanskelig å gi noe meningsfylt svar.

Så til våre produkt:

Vår trinnlydsduk TEXFON har en Delta IIC på Δ 22 dB. Vår 3 mm Acoustiblok - som jo ofte brukes for å dempe husstøy - vil kunne bidra med trinnlydsdemping på Δ 12 dB. Vår 5 mm Heron Trinnlydsduk har en verdi på ΔIIC på 21 dB.

Så kan man bygge opp en ”lagkake” av forskjellige dempere og beregne et nivå man antar man vil bli fornøyd med.

Som toppdekke på gulvet unngå tynne laminater, bruk helst minimum 15 mm parkett-stav.

Aller helst skulle man jo brukt vegg-til-vegg teppe som vi gjorde før - da tok vi jo ondet ved roten.