Svensk
Close
Sök

Akustiska värden

Sabines formel

Formel för beräkning av efterklang i ett rum. Efterklangstiden (i sekunder) = 0,161 x rumets volym i kubikmeter. Dela detta med summan av ytorna i rummet multiplicerat med absorptionskoefficienten för varje material. Ta ut värdet på de vanligaste ytorna i rummet. Absorberingstabeller finns för de flesta byggnadsmaterial och ytmaterial.

Mötesrum, skolor, förskolor bör vara på 0,6 sekunder.
Föreläsningssalar, konserthus, etc. bör vara 1,5 sekunder.

NRC - Brusreduceringskoefficient

Mätningar av ljud som absorberas av ett material och representerar ett genomsnitt av ljudabsorptionskoefficienterna vid 250, 500, 1000 och 2000 Hz. Värdena sträcker sig från 0 till 1.

Rw (tidigare kallad STC - Sound Transmission Class)

Åtgärder för ljudisoleringsprestanda mot luftburen brus mätt i dB för ett enskilt byggnadselement (väggar, fönster, etc.) Ju högre Rw-värde, desto bättre är ljudisoleringen.

Rw-värden:

  • 25 Normal konversation kan höras igenom
  • 30 Höga samtal kan höras
  • 35 Höga samtal kan uppfattas men inte förstås
  • 42 Höga samtal hörs bara som mumlande
  • 45 Man måste anstränga sig för att höra
  • 48 Endast enstaka högljud från ett samtal
  • 50 Högt samtal kan inte höras alls

IIC - Impact Isolation Class

Materialets förmåga att isolera slagljud, mätt i dB. Används av akustiker i en metod där små hammare slår golvet eller ett material vid vissa frekvenser, och mäter brus på undersidan och gör en graf.

Är du störd av buller och vill du veta vilka produkter som kan hjälpa dig att minska, eventuellt isolera bullret helt? Kontakta oss för ett icke-bindande samtal!