Svensk
Close
Sök
Bild för kategori Støy i bolig

Buller i bostäder

Den typ av brus som stör os störst är buller i hemmet.

Bostaden är tänkt som en plats för vila och avkoppling. Det kan därför upplevas som ett intrång att bli utsatt för buller i sin bostad. Man kan både störas av buller från den egna fastigheten och buller som kommer från en annan fastighet. Källor till buller i bostaden är t.ex. verksamheter, fasta installationer eller aktiviteter i huset. Även konsumentprodukter kan orsaka störningar, se vidare under rubriken ”Fritidsaktiviteter och konsumentprodukter”. Störningarna kan också komma från trafik eller aktiviteter utanför bostaden. Se vidare under ”Trafik och transporter”.

Vi har en rad produkter som kan hjälpa till att minska buller from vägg, tak, och golv samt stegljud som er en särskilt lågfrekvent ljud.

Planen

Den första delen av din plan bör vara att ta reda på: Var kommer bullret från, direkt eller indirekt? Vilken typ av ljud. Hur är ditt hus byggt, vilka material är det? Det finns flera sätt att lösa uppgiften. Tänk på detta lite och gör en plan.

När du har en skiss för en lösning är du välkommen att kontakta oss.

Kom ihåg: Vi kan dokumentera värderingar för vad produkterna gör, men garantera aldrig den ultimata upplevelsen, eftersom det beror på ett brett spektrum av faktorer utanför vår kontroll. Erfarenheten visar materialen hjälper men kvalitet och typ av andra byggmaterial och inställningen typ och montering av produkterna påverkar i olika grad.

De tar inte mycket utrymme

Vanligast Acoustiblok 3mm och Tecsound 50, 2.8m När Acoustiblok 3mm och Tecsound 2.6mm omvandlar brusenergin friksjonseneergi i molekylmassa och en låg vibrationsenergi till ytan, måste det finnas ett minimum av ett skikt filtpapper mot membranden, om inte lutar på något annat mjukt.

3 Items in Rutnät 4 Items in Rutnät Lista