Svensk
Close
Sök

Villkor

Generellt

De angivna villkoren reglerar kundens användning av varor levererade av Stillhet SE (Org 556941-2934). Dessa villkor gäller för all försäljning från Stillhet SE så länge inget annat avtalas skriftligen mellan parterna. Villkoren har upprättats i enlighet med konsumentköplagen av den 2 april 2020,nr (2005:59), och reglerar handel med privatkunder.

Hur man handlar hos oss

Vi försöker ge dig information som grund för att fatta beslut om en lösning som passar dig, tekniskt, praktiskt och ekonomiskt.

Vi kan dokumentera värden för vad produkterna gör, men kan aldrig garantera den slutliga upplevelsen, eftersom det beror på ett stort antal faktorer utanför vår kontroll. Av erfarenhet kommer allt att hjälpa till, men bullren natur och fördelning i frekvenser, kvalitet och typ av byggmaterial, omgivning och montering av produkterna kommer att påverka i en annan grad.

Priser och leverans

Alla priser anges ex. frakt, om inte annat uttryckligen anges. Priserna förändras ständigt och vi förbehåller oss därför rätten att ändra priser till följd av förändrade priser från våra leverantörer.
Vi förbehåller oss rätten att vägra leverans av alla varor baserat på prissvängningar och lager. Alla leveranstider som anges av oss måste betraktas som vägledande. Leveranstid avser perioden från det att vi har fått betalningen till kunden tar emot varorna. Tidsåtgång för plockning, förpackning och eventuell produktion läggs till innan leveransen skickas till transportören. När tiden anges i antalet dagar, menas det vardagar och befraktarens tid kommer alltid i tillägg.

Om kunden vill skjuta upp sin leverans kan detta komma överens. Förvaring för kund debiteras med lagerhyra efter 14 dagar. Sådan lagring är begränsad till 4 veckor. Detta förutsätter att beställningen är 100% betald.

ALLA ANGIVNA LEVERINGSTIDAR ÄR INDIKATIVA OCH KAN ÄNDRA.

Vi förbehåller oss rätten att avvika från angiven leveranstid utan ytterligare meddelande. Vi förbehåller oss rätten att skriva / skriva fel. Om det har förekommit skriv- eller tryckfel av betydande storlek från Stillhet SE, kan detta ändras utan undantag, om kunden görs medveten om saken i förväg och inom rimlig tid efter att felet upptäcktes.

Varuleverans och montering

Med leverans till adress menas till gatuadress. Leverans innebär att artikeln har levererats på bottenvåningen. Inga andra lager ingår om inte annat överenskommits. Det finns en extra kostnad för att bära bortom detta, till exempel att ta upp flera våningar. Varan måste betalas kontant innan varan levereras.

När kunden tar emot artikeln är kunden ansvarig för och omedelbart inspekterar den för yttre skador. Om fel upptäcks måste detta noteras på transportföretagets fraktsedel och undertecknas av kunden och föraren. Ingen ersättning ges för skador som inte är markerade på fraktsedeln.

Monteringsarbetet utförs under dagen. Vi förbehåller oss rätten att ändra priser och leveranser.

Produktkontroll

Kunden måste kontrollera produkten själv innan installationen. Det finns ingen klagomålsrätt för en produkt med installerade defekter.

Klagomål

Innan ett fel rapporteras till Stillhet SE bör kunden undersöka om felet beror på omständigheter på kundens sida. Om kunden kan bevisa att produkten inte fungerar som Stillhet SE har beskrivit att den gör, måste kunden rapportera detta till Stillhet SE så att Stillhet SE kan genomföra korrigerande åtgärder. Kunden förlorar sin rätt att göra anspråk på fel om han inte meddelar Stillhet SE omedelbart efter att han upptäckte eller borde ha upptäckt bristen.

Avhjälpa

Så snart som möjligt efter att ha blivit medveten om en defekt i produkten som levereras av Stillhet SE ska Stillhet SE vidta åtgärder för att hjälpa kunden. Om kunden på eget initiativ vidtar åtgärder för att avhjälpa bristen utöver vad som kan ha avtalats med Stillhet SE, täcker Stillhet Se inte dessa utgifter.

Uttagsperiod

Lagen gäller endast konsumentköp. Returkostnaderna bärs av konsumenten (2005:59).

Retur

Om kunden vill returnera varor returneras endast hela kartonger / oöppnad förpackning. Det är så länge Stillhet SE har varan i lager och det har inte funnits någon beställningsvara. Alla returer måste avtalas med säljaren. Returer utan överenskommelse med säljaren ger ingen rätt till kredit. Fynd och grossistartiklar returneras inte. Paket måste returneras på ett säkert sätt så att skador inte kan uppstå. För returer, där det inte finns några produktfel, dras en 15% avkastningskostnad. Kostnaden för returfrakt beror på kunden.

Extraordinära förhållanden

Stillhet SE är endast skyldig att hjälpa till om fel eller defekter i artikeln har bevisats. Detta gäller dock inte om Stillhet SE bevisar att bristen beror på omständigheter som ligger utanför Stillhet SE kontroll, och som Stillhet SE inte med rimlighet kan förväntas undvika eller övervinna konsekvenserna av. Stillhet SE ansvarar inte för indirekta förluster till följd av brister såvida inte förlusten orsakas av grov vårdslöshet eller avsikt från Stillhet SE sida.

Försäljningslöfte

Stillhet SE har en försäljningsrätt på de sålda varorna som säkerhet för sitt krav på köpeskillingen med tillägg av ränta och kostnader.
Endast företag och offentliga myndigheter kan ansöka om och få köpa varor på kredit, och en kreditbedömning kommer att göras innan beställda varor skickas ut.

Ändring av villkoren

Stillhet SE förbehåller sig rätten att ändra dessa villkor, inklusive till följd av ändringar i lagstiftningen.

Force Majeure

Stillhet SE är inte ansvarig för alla förluster, (inklusive förlust av data) skador, missade kostnader, fordringar och övriga skulder som uppstår till följd av förseningar eller avbrott i, eller utebliven leverans eller leverans på grund av omständigheter utanför vår eller någon av våra leverantörers "rimliga kontroll" (inklusive brand, blixtnedslag, explosion, krig, sjukdom, översvämning, arbetskonflikt, sabotage, väderförhållanden eller force stat eller kommun eller andra behöriga myndigheter).