Svensk
Close
Sök

Frakt och leverans

De angivna villkoren reglerar kundens användning av varor levererade av Stillhet SE/ Inonestore Makes It Gruppen AB org# 556941-2934.

Dessa villkor gäller för all försäljning från Stillhet SE/ Inonestore Make it Gruppen AB så länge inget annat avtalas skriftligen mellan parterna. Villkoren har upprättats i enlighet med konsumentlagen om försäljning till privatkunder.

Pris ovh installation 

Alla priser anges ex. frakt, om inte annat uttryckligen anges. Priserna förändras ständigt och vi förbehåller oss därför rätten att ändra priser till följd av förändrade priser från våra leverantörer. Vi förbehåller oss rätten att vägra leverans av alla varor baserat på prissvängningar och lager. Alla leveranstider som anges av oss måste betraktas som vägledande. Leveranstid avser perioden från det att vi har fått betalningen till kunden tar emot varorna. Tidsåtgång för plockning, förpackning och eventuell produktion läggs till innan leveransen skickas till transportören. När tiden anges i antalet dagar, menas det vardagar och befraktarens tid kommer alltid i tillägg. Om kunden vill skjuta upp sin leverans kan detta avtalas. Lagring för kund debiteras med lagerhyra efter 14 dagar. Sådan lagring är begränsad till 4 veckor. Detta förutsätter att beställningen är 100% betald.

Alla angivna leverantider är indikativa och kan ändras

Vi förbehåller oss rätten att avvika från angiven leveranstid utan ytterligare meddelande. Vi förbehåller oss rätten att skriva eller skriva fel. Om det har förekommit skriv- eller tryckfel av betydande storlek från oss, kan detta ändras utan undantag, om kunden görs medveten om saken i förväg och inom rimlig tid efter att felet upptäcktes.

Varuleverans och montering

Med leverans till adress menas till gatuadress. Leverans innebär att artikeln har levererats till bottenvåningen / tomtgränsen. Inga andra lager ingår om inte annat överenskommits. När kunden tar emot varan är kunden ansvarig för att omedelbart kontrollera varan för yttre skador. Om fel upptäcks måste detta noteras på transportföretagets fraktsedel och undertecknas av kunden och föraren. Ingen ersättning ges för skador som inte är markerade på fraktsedeln. Monteringsarbetet utförs under dagen. Vi förbehåller oss rätten att ändra priser och leveranser.

Produktkontroll

Kunden måste kontrollera produkten själv innan installationen. Det finns ingen rätt till reklamation för en produkt med installerade defekter.