Svensk
Close
Sök
Bild för kategori Maritimt støy

Ljuddempnig av fartyg och båtar

Bullerreduktion för fartyg, båtar och sjöfart

Det finns ofta fler problem du bör titta på för att få ett bra resultat. Bullerbilden kan vara annorlunda och ofta finns det mycket vibrationer. Det finns också en annan ambitionsnivå, till exempel arbetsförhållanden i tjänst, när vakt och sovplatser för besättning. Andra fall är de där passagerarna kommer att få en bekvämare promenad i salongerna. De enklaste fallen består i att minska larm från maskinen.

Bullerreduktion görs alltid så nära bullerkällan som möjligt. I medelstora till små maskinrum kan du klä så mycket som möjligt med Acoustiblok Blok 16 en 3 mm duk som måste limmas till skott och tak, eller fästas på andra rimliga sätt. Detta kan vara ett problem om det finns många rör, ledningar, olika typer av enheter och enheter som står i vägen. Då är det ofta den enda lösningen att sätta Acoustiblock Blok 16 på tröskeln över maskinrummet och klä sig med mattan eller något slitage. Om det är möjligt kan det också finnas något som kan erhållas om den är fäst från motor till skrov skyddad av en vibrationsdämpare som Sylomer.

Finns det ett större maskinrum, vilket bland annat är en arbetsplats för en motor man. Kan en se om det finns sköldar eller andra ytor på maskinen som kan tillåta klämning av Acoustiblok Blok 16 för att minska bullret i rummet. Här kan du också överväga andra former av direktabsorption på skottorna. Se även Acoustiblok Marine.

Acoustiblock tillverkas av NASA i Florida och minskar cirka 80% (28-30 dB) av det ljud som annars skulle ha gått igenom ytan du täcker. Detta betyder förstås inte erfarenheten efteråt, så mycket buller transporteras av andra vägar. I fartyg är detta en större utmaning än i bostäder.

Sedan för en serie Pyrotek produkter. Dom har en fabrik i Europa som har ett brett utbud av specialprodukter för bullerreduktion i fartyg.

  • Stötdämpare och vibrationsdämpare för användning med motorbeslag, på skrov och skott
  • Bullerskydd som blockerar buller, för användning i maskinrum, på skott, däck, tak, etc.
  • Absorbenter som absorberer och minskar bullret
  • Super-termisk kedning och brandskydd
3 Items in Rutnät 4 Items in Rutnät Lista

Acoustiblok Wallcover

kr 2 944
ink. mva.

Acousticaulk Sound Sealant

kr 248
ink. mva.

Acoustigrip Tape AGT-60

kr 488
ink. mva.

PYROTEK SORBERPOLY 3DNW

kr 15 624
ink. mva.

PYROTEK TAPE ALR 50MM

kr 319
ink. mva.

Heron Tecsound 50

kr 2 181
ink. mva.

Heron Techsound 70

kr 3 038
ink. mva.

Tecsound FT55

kr 3 128
ink. mva.

HERON TECSOUND FT55 ALU

kr 3 590
ink. mva.

Tecsound S-Band

kr 125
ink. mva.

Heron Tecsound SY50

kr 3 213
ink. mva.