Svensk
Close
Sök
Bild för kategori Tredemøller

TREDEMILL


Att köra på ett löpband i ditt eget hem kan orsaka irriterande ljud för de omkring dig. Det kan vara allt från familjemedlemmar eller grannar, om du bor i en byggnad med flera våningar.

Buller från ett löpband kan vara både luftbuller och vibrationsbuller. Stegbuller vid körning på löpband i kombination med vibrationsbuller från motorn bidrar till buller som kan vara irriterande för dem som finns omkring.

 

Vad kan läggas under löpbandet för att minska bullret?


Se till att remmen som driver löpbandet inte är för släckt eller för hårt. Här är det viktigt att följa leverantörens instruktioner. Med sådan behandling kan delar snabbt bli slitna och måste bytas ut.
Placera löpbandet så centralt i rummet som möjligt. Ett löpband som står i ett hörn eller nära en vägg kommer att göra mer ljud.
Vi rekommenderar att du använder ett bullerblock mot luftburet buller och vibrationsbuller. Acousti block 3 mm, tillverkat av NASA, läggs på golvet. Ovanför detta finns en 10 mm vibrerande trasa från Heron, som fångar upp det mesta av vibrationen. Tillsammans kommer detta att minska mycket av det kvarvarande ljudet. Hemmets byggmaterial kan också påverka bullret.

Köp vårt bullerpaket för löpband
Hos oss kan du köpa ett färdigt ljudpaket för endast 2500 NOK inkl. Moms.

Vårt bullerpaket består av:
200 x 137 cm Acoustiblok
200 x 105 cm Häger 10 mm
Andra mål kan diskuteras.

Om du har frågor angående vårt bullerpaket eller andra ljudreducerande produkter, vänligen kontakta oss.

3 Items in Rutnät 4 Items in Rutnät Lista