Lyddemping

Støy er uønsket lyd i forskjellige former og frekvenser, som regel i et altfor høyt nivå. Støyen kan variere fra plagsomt til skadelig for mennesker. Blir man utsatt for for støy over lang tid, eller høyt nivå selv i korte perioder kan man skade hørsel og helsen.