Lydbarrierer og skjermer

Lydbarrierer brukes for å effektivt redusere støyoverføring og hindre flankestøy mellom akustisk følsomme områder. Å redusere støyoverføring mellom rom forbedrer personvern, komfort og konfidensialitet. Vårt utvalg av støyskjermer kan redusere støy fra fly, trafikk, maskiner, pumper, kompressorer og byggeplasser.