Gjenklang og ekko i rom

Harde flate reflekterer mye av lyden i rommet. Dette kan bli et veldig ubehagelig miljø å oppholde seg i. I skoler, barnehager, møterom, kantiner, gymsaler osv kan det ikke bare være vanskelig å høre hva som sies, men støy kan bli et helsemessig problem.

Gjenklang er et fenomen som har med tid å gjøre. Den tiden det har for støy å bli redusert med 60 dB måles med instrumenter, eller kalkuleres med Sabines Formel: T = 0,16 x V/A T er tiden, V er romvolum i kubikkmeter og A er summen av de diverse overflatene i m2 multiplisert med absorbensevnen til materialene.

I møterom og hvor folk arbeider vil vi helst ligge på ca 0,6 sekunder. Noen steder ønsker vi oss litt lengre etterklang, for eksempel i konsertsaler, hvor nivåer kan ligge på 1,5 – 2,0 sekunder, så ikke opplevelsen blir avstumpet.

Oversikt over støyabsorbenter til reduksjon av gjenklang og støy i rom

Til reduksjon av støy i rom brukes oftest plater av enten akustisk skum eller fiber med høy evne til å absorbere støy. Disse reduserer gjenklang, og dermed det generelle lydnivået. Til stor nytte i skoler, barnehager, møterom, kantiner, resturanter, kafeer, hjemmekinoer, musikkstudioer, industrihaller m.m.