En guide til effektiv lyddemping

En guide til effektiv lyddemping

Å oppnå ro og stillhet i våre omgivelser er avgjørende for vår mentale og fysiske helse. Likevel, i en verden fylt med stø...

Forskjellen på vibrasjon og resonans

Forskjellen på vibrasjon og resonans

Hva er resonans? Hvorfor er resonans viktig? Hva er forskjellen mellom vibrasjon og resonans? En viktig sektor innen faget støy er kunnskap om vibrasjon ...

Trinnlydsstøy

Trinnlydsstøy

Støy i hus er en kombinasjon av luftbåren og strukturbåren støy. Normal husstøy fra samtaler, latter, TV og radioer ligger på...

Lavfrekvent støy og muligheter for demping

Lavfrekvent støy og muligheter for demping

Lave frekvenser har stor energi og virker ofte ubehagelige. De kan oppleves som vibrasjon som i verste fall er skadelig.

Lyd er energibølger som gå...

Hva er støy?

Hva er støy?

Støy er uønsket lyd i forskjellige former og frekvenser, som regel i et altfor høyt nivå. Støyen kan variere fra plagsomt til ...

Støy og støyreduksjon

Støy og støyreduksjon

Støy defineres som uønsket lyd. Lyden fordeles gjennom et spekter av frekvenser, fra dyp bass til høyfrekvent lyd. Sammensetningen av dette...