Trinnlydsstøy

Trinnlydsstøy

Støy i hus er en kombinasjon av luftbåren og strukturbåren støy. Normal husstøy fra samtaler, latter, TV og radioer ligger på...

Lavfrekvent støy og muligheter for demping

Lavfrekvent støy og muligheter for demping

Lave frekvenser har stor energi og virker ofte ubehagelige. De kan oppleves som vibrasjon som i verste fall er skadelig.

Lyd er energibølger som gå...

Hva er støy?

Hva er støy?

Støy er uønsket lyd i forskjellige former og frekvenser, som regel i et altfor høyt nivå. Støyen kan variere fra plagsomt til ...

Støy og støyreduksjon

Støy og støyreduksjon

Støy defineres som uønsket lyd. Lyden fordeles gjennom et spekter av frekvenser, fra dyp bass til høyfrekvent lyd. Sammensetningen av dette...