Trinnlydstøy

Trinnlydstøy

Trinnlydstøy
Støy i hus er en kombinasjon av luftbåren og strukturbåren støy.


Normal hus støy fra samtaler, latter, TV o...

Lavfrekvent støy og muligheter for demping

Lavfrekvent støy og muligheter for demping

Lave frekvenser har stor energi og virker ofte ubehagelige. De kan oppleves som vibrasjon som i verste fall er skadelig.

Lyd er energibølger som gå...

Hva er støy?

Hva er støy?

Hva er støy?
Støy er uønsket lyd i forskjellige former og frekvenser, som regel i et altfor høyt nivå. Støyen kan varier...