Trinnlydsstøy

Støy i hus er en kombinasjon av luftbåren og strukturbåren støy. Normal husstøy fra samtaler, latter, TV og radioer ligger på ca 1000 Hz. Felles for disse er at de først er luftbåren støy som treffer vegger, tak og gulv, for så å bli strukturbåren støy, for så igjen bli luftbåren støy inne hos naboen. Slik støy stoppes ved å sette inn en blokkerende/absorberende lydduk i den mest naturlige skilleflaten mellom naboene. Disse reduserer normalt 28-30 dB i flaten du dekker.

Trinnlydstøy er i utgangspunktet ikke luftbåren. Den skrapes, dunkes og slås inn i strukturen. Dette medfører et lavere frekvensnivå som setter støyvibrasjonene i gang i strukturen. Dette er støy som ledes langt bedre. Slik type støy er vanskelig å hanskes med, da mann må se på sammensetningen av lagene i den utsatte flaten (gulv/tak).

IIC - Impact Insulation Class er evnen et materiale har til å dempe trinnlydstøy, et mål som brukes av akustikere ved en metode hvor små hammere slår på gulv eller et materiale i visse frekvenser, og måler støy på undersiden og lager en graf.
Hvis man har en myk trinnlydsduk under gulvets hovedoverflate, som holder seg vekk fra kontaktpunkter ved vegg (bruk mye silikon), samt der hvor man kan avlaste kontaktpunkt, f.eks bæreflatens anlegg på bjelkelag (bruk bjelkelagsbeskytter), og unngår gjennomgående fester, så er mye gjort. Man oppnår det vi kaller ”flytende gulv”.

Et rent betonggulv på 15 cm alene gir en IIC på 28. Man bør ha minst 50 som verdi totalt. Man kan bruke diverse alternativ for å oppnå dette.

Man starter med den aktuelle bæreflate i enten betong eller tre og måler IIC-verdien. Så legger man over et lag av det aktuelle produktet vi vil måle over betongen og måler nytt resultat.

Unngå tynne laminater som toppdekke på gulvet, bruk helst minimum 15 mm parkettstav.

Ønsker du å vite mer om hvordan vi kan hjelpe deg med å redusere trinnlydsstøy? Kontakt oss for en uforpliktende samtale.