Lavfrekvent støy og muligheter for demping

Lave frekvenser har stor energi og virker ofte ubehagelige. De kan oppleves som vibrasjon som i verste fall er skadelig.

Lyd er energibølger som går i alle retninger, gjennom luft, vann og faste substanser. Bølgene går i svingninger under og over en akse, og antall svingninger den gjør per sekund måles i Hertz (Hz). Mennesker med god hørsel kan høre fra 20 opptil 20000 Hz.

Kommer du under 20 Hz (infralyd) kan det bli ganske kritisk for enkelte. Kommer lyden høyere opp på skalaen hører du den lettere, men er det lite lydenergi er den verken ubehagelig eller skadelig. I hverdagen støter vi på en del typiske kilder til sjenerende, lavfrekvent støy.

Trinnlydsstøy

En av de mest vanlige plagene i boliger er den lavfrekvente støyen fra trinnlyd. Slag og trinn i gulv, møbler som skubbes. Moderne tynne klikk-laminater på gulv frembringer mer trinnlydsstøy enn solide tykkere parkettstaver.

Trinnlyd er blitt et stort problem i dagens bygg. Men det går an å vurdere enkelte materialer, så vel som gulvkombinasjoner, ved en spesiell slagtest med små stålhammere gjennom frekvensene og få et gjennomsnitt av verdier. Denne verdien kalles IIC (Impact Insulation Class). Jo høyere jo bedre trinnlydisolasjon.

Det beste er å bruke en aktiv trinnlydsabsorbent. En effektiv trinnlydsduk som TEXFON gir stor støyreduksjon.

Motorer

I boliger kan det være en rekke motorer, store og små som lager lavfrekvent støy som lett forplantes i husets stamme og struktur. Vaskemaskin, varmepumper, air condition, generatorer osv.

Maskiner i industri samt motorer i båter og biler er et svært felt.

Musikk

Dekker et stort frekvensspekter. Noen instrument går mer i lavfrekvente registere enn andre. Høytalere med mye bass (subwoofere) gir betydelig vibrasjon.

Vibrasjon

Lavfrekvent støy går som nevnt ofte over til vibrasjon. Som annen støy går den i alle retninger fra overflate til overflate. F.eks er det ikke direktestøyen fra en motor som er mest sjenerende, men den reflekterte støyen fra panelet eller strukturen hvor motoren er festet. Noen ganger vil frekvensen av støyen ”kollidere” med egenfrekvensen i substansen støykilden er festet til og det oppstår resonans, som oppleves som en forsterket, ubehagelig vibrasjon.

Bruk av vibrasjons-isolatorer demper vibrasjon fra et punkt til et annet og reduserer støy. Hensikten er å oppnå minst mulig overførsel av energi mellom to flater under dynamisk last.

Det er stor forskjell på behovene. En maskin med støy på over 250 Hz er relativ lett å fange opp ved et fast men mykt fjærende underlag. Men går vi nedover skalaen, f.eks en motor på 1800 omdreining (30 Hz) krever det noe ganske annet. Og dette øker nedover med logarimiske verdier, slik at å isolere støy på 10 Hz trengs det 25 ganger mer isolasjon enn mot støy på 50 Hz.

Isolasjon

For de fleste oppgaver leverer Senor mekaniske dempere som spesielle stålfjærer. For mer vanlige oppgaver er kraftige gummimatter bra. Men de har den bakdel at ved kontinuerlig trykk og utvidelse vil de over tid kunne bli slitne. Plastiske matter er også bra her, særlig til spesielt utformete oppgaver, men ikke like bra som gummiens mykhet.

For maskiner må man prøve å finne den riktige mengden vibrasjonsisolasjon som matcher vekten på maskinen . Leverandører av luftfjæring, bladfjæring o.a som spesialprodukt kan prosjektere større oppgaver.

Tyngde av maskinen, omdreining, støyfrekvens, ønsket reduksjonsgrad, plass tilgjengelig under hvert fjæringspunkt trengs for å beregne behovet og finne løsning. Heron Vibromatter vil uansett isolere mye støy.

Plattformer med absorbenter under brukes f.eks ofte i industrihaller, eller for slagverk i øvingslokaler.

I bolighus kan man bygge flytende gulv som hviler på absorberende og fjærende materialer. Dette minimerer kontakt til vegg og flater under og reduserer overførsel av støyenergien fra lavfrekvent støy.

Lavfrekvent lyd i rom kastes rundt på en slik måte at mye av energien opererer i rommets hjørner. Her kan det lønne seg å plassere BassTraps, trekantete puter av akustisk skum som absorberer i dette området.

I høyloftede store rom med mye lavfrekvent støy, kan man henge lydabsorberende plater.

Andre former for reduksjon av lavfrekvent støy og vibrasjon

CLD-matter (Constrained Layer Damping) består av lettvektede panelplater som enten kan limes fast på metall-overflater eller legges under støykilder. Platen endrer vibrasjonens frekvens, ved at ett av de tre laminatene i platene, den mellomliggende visko-elastiske, vil endre frekvenskarakteren betydelig.

Vinylbaserte absorbensmatter (MLV), er laget for betydelig reduksjon av vibrasjon.

SoundPaint er en spesialmaling som påføres tykt på overflater som avgir kraftig vibrasjon. Brukes i motorrom, bl.a. på skip på skott og tak.

Elastomeriske bånd og plater kan oppta betydelig mengde lavfrekvent støy. Spesielt anvendelige under skinner, bærebjelker og raske adskillelser mellom flater i tak, vegg og gulv.