Støy og støyreduksjon

Støy defineres som uønsket lyd. Lyden fordeles gjennom et spekter av frekvenser, fra dyp bass til høyfrekvent lyd. Sammensetningen av dette gir oss et lydbilde, hvor det nivået måles i desibel (dB). 10 dB regnes som dobling/halvering. Det finnes regelverk for hvor mye som er akseptabelt i forskjellige sammenheng i boliger. Kommer man i konflikter om nivågrenser må man ha profesjonell måling som underlag.

Mange ønsker en generell bedring av en kjent støyplage i huset. Det kan være trinnlyd, musikk, generelt høylytte naboer eller trafikkstøy utenfra. Vil man bygge om huset, lage utleiebolig, eller lage musikk/hjemmekinorom, finnes det flere hjelpemidler som isolerer og demper lyden.

Tidligere tok man ikke støyproblem like alvorlig som i dag. Mindre trafikk, mindre botetthet og færre maskiner gav en annen hverdag enn i dag. Selv i dag, da vi er klar over behovet, settes det opp boliger som har betydelige støyproblem. Det kommer av kompleksiteten i byggene, med en rekke nye behov og byggeformer. Selv om man kjenner absorpsjonsevnene i de enkle materialene, kan sammensetning i konstruksjoner, nye former for oppvarming osv. gi utilsiktet støy.

Hvor går støyen?

Lydbølger, som støyen jo er, sprer seg utover som bølger i vannet. Når de treffer på et materiale, vil noe reflekteres tilbake, særlig fra harde overflater. Resten vil gå inn i materialet og transporteres igjennom til den andre siden, og noe vil følge materialet i andre retninger og enten slippes ut eller miste energi pga reduksjonsverdien som materialet har. I en forbedringssituasjon kan man ha mineralull mellom stendere og øke massen ytterligere ved bruk av Acoustiblok eller Tecsound, og redusere støygjennomgangen i flaten med ca 80% (28/30 dB). Man kan også bygge på bestående vegg, og bryte direkte kontaktbroer mellom byggematerialene.

Men støyen går ikke bare direkte igjennom flaten vegg/tak/gulv inn til naboene. Det kan også være en god del gjennomgang mellom flanker fra støyrommet til naboen i vegger, tak, gulv, tilstøtende rør- og ventilasjonsystemer osv. Selv om man støyisolerer på vegg/tak/gulv, kan flanke-effekt påvirke resultatet etterpå.

Strukturstøy går til naborom og videre utover. Når dette kommer fra særlig bråkete kilder som motorer, basshøytalere o.l. er det lurt å prøve å redusere slik støy nærmest mulig støykilden. Skjermer, absorbensplater eller vibrasjonsklosser kan redusere utgangsstøyen betydelig. Særlig i betongkonstruksjoner ledes slik støy betraktelig. Er støyen tilstrekkelig lavfrekventert oppleves den ofte som vibrasjon. Det finnes produkter mot dette også. Verre blir problemet hvis støyen skaper resonnans, dvs støyens frekvens matcher egenfrekvensen på struktur og bygningsdeler. Da vil støyen forplante seg og oppleves forsterket i enkelte frekvenser.

En typisk plage er trinnlydsstøy. Mye tas ved generell støyisolasjon i gulv, men ofte er det best med trinnlydsduk i tillegg, da dette er mer en basstøy. Texfon er en myk 3,2 mm trinnlydsduk som er lett å legge under belegg og denne demper trinnlyd med 22 dB.

En annen typisk støy er gjenklang eller ekko i rommet. Når flere mennesker er samlet og har aktiviteter, så slår støyen tilbake fra vegger og tak, særlig der hvor det er harde overflater. Typisk for barnehager, skoler, kantiner, møterom og svømmehaller. Her brukes absorbentplater som monteres i tak eller vegg, som Dempit. Effekten måles i tiden det tar å redusere ned støyen med 60dB.

Videre bør man observere at støy går i gjennom små åpninger, glipper og hull. Disse bør tettes. Skruer og metallstifter bør man bruke så lite av som mulig (flere steder må man) da de er gode støyledere. Direkte kontakt av harde flater i gulv, vegg og tak mot andre flater bør unngås for å hindre transport av støy. Bedre med en liten glippe, som man fyller med støydempende fugemasse som Acoustiblok Sound Sealant.

På våre hjemmesider ser du en del av våre produkter. Vi håper det overnevnte vil hjelpe deg til å se etter korrekt produkt til ditt støyproblem! Ta gjerne kontakt for mer informasjon. Som du forstår er det vanskelig å lage noen garanterte løsningsmodeller for det enkelte tilfelle, men vi kan veilede med produkter du bør se på.

Og husk: STØYDEMPING BEHØVER IKKE TA MYE PLASS!