Hva er støy?

Støy er uønsket lyd i forskjellige former og frekvenser, som regel i et altfor høyt nivå. Støyen kan variere fra plagsomt til skadelig for mennesker. Blir man utsatt for for støy over lang tid, eller høyt nivå selv i korte perioder kan man skade hørsel og helsen.

Den støyen som sjenerer oss kan deles i tre hovedgrupper:

Luftbåren støy

I tillegg til å bli direkte utsatt for denne typen støy, går den videre gjennom vegger, gulv og tak i bygg. Slik støy måles i desibel (dB). Støymengden dobles ved hver 10 dB. Det er lover og regler for hva som er tillatt og akseptabelt i forskjellige sammenheng, særlig yrkesmessig påvirkning over tid.

Strukturbåren støy og vibrasjonsstøy

Lavfrekvente lyder, som f.eks bass fra musikk, forplanter seg som vibrasjon. Arbeidsplasser i bil eller båt har vibrasjoner som del av hverdagen. Dette kan være skadelig over tid. En annen sektor er vibrasjon fra håndholdt verktøy.

Gjenklang/ekko

Støy som lages i samme rom som deg, og kastes frem og tilbake fra harde overflater. Gjenklang måles i den tiden det tar fra støyen til å reduseres med 60 dB. Dette kan måles med instrument eller beregnes med en formel med verdier for romvolum og absorbensverdier av materialer i vegg, tak og gulv. For barnehager og skolerom bør det ligge på maks 0,6 sekunder.

Husk at hvis du havner i en tvist angående støy, kan egne målinger stort sett brukes til indikasjon. Fagpersonell med riktige måleinstrumenter og registreringsmetoder må ligge til grunn som dokumentasjon.

Er du plaget av sjenerende støy? Fortvil ikke. Vi selger støydempende og lydisolerende produkter. Kontakt oss for en uforpliktende samtale.