Hva er støy?

Hva er støy?
Støy er uønsket lyd i forskjellige former og frekvenser, som regel i et altfor høyt nivå. Støyen kan variere fra plagsomt til skadelig for mennesker. Blir man utsatt for for støy over lang tid, eller høyt nivå selv i korte perioder kan man skade hørsel og helsen.

Den støyen som sjenerer oss kan deles i tre hovedgrupper:

Luftbåren støy
I tilllegg til å bli direkte utsatt for denne typen støy, går den videre gjennom vegger, gulv og tak i bygg. Slik støy måles i desibel (dB). Støymengden dobles ved hver 10 dB. Det er lover og regler for hva som er tillatt og akseptabelt i forskjellige sammenheng, særlig yrkesmessig påvirkning over tid.

Strukturbåren støy / vibrasjonstøy
Lavfrekvente lyder som bass fra musikk forplanter seg som vibrasjon. Arbeidsplasser i bil eller båt har vibrasjoner som del av hverdagen. Dette kan være skadelig over tid. En annen sektor er vibrasjon fra håndholdt verktøy.

Gjenklang / ekko
Støy som lages i samme rom som deg, og kastes frem og tilbake fra harde overflater. Gjenklang måles i den tiden det tar fra støyen til å reduseres med 60 dB. Dette kan måles med instrument eller beregnes med en formel med verdier for romvolum og absorbensverdier av materialer i vegg, tak og gulv. For barnehager og skolerom bør det ligge på maks 0,6 sekunder.

Husk at hvis du havner i en tvist angående støy, kan egne målinger stort sett brukes til indikasjon. Fagpersonell med riktige måleinstrumenter og registreringsmetoder må ligge til grunn som dokumentasjon.