Hvordan reduserer vi vibrasjoner

HVA ER VIBRASJONER OG HVORDAN REDUSERER VI DETTE?
Vibrasjon betyr at et objekt raskt bevege seg frem og tilbake (eller opp og ned) rundt et likevektspunkt. Noe som vibrerer kan riste samtidig. Hvis det vibrerer regelmessig, kan det produsere en musikalsk tone fordi det kan få luften til å vibrere. Denne vibrasjonen vil sende lydbølger til øret og til hjernen. Enhver vibrasjon har to målbare størrelser. Hvor langt (amplitude eller intensitet), og hvor raskt (frekvens) objektet beveger seg, hjelper til med å bestemme dets vibrasjonsegenskaper. Begrepene som brukes for å beskrive denne bevegelsen er frekvens, amplitude og akselerasjon.
I praksis opplever vi at lyd (støy) fordeler seg over et spekter, men der hvor energien er sterk og frekvensene går nedover- går mye over til fysisk vibrasjon der hvor forholdene tillater det.

SENOR er en stor spansk spesialfabrikk med en rekke løsninger på mekanisk reduksjon av vibrasjon, ofte med tanke på løsninger som også reduserer hørbar støy.
Metodene de bruker- som er utviklet og patentert er;
Mekaniske spiralfjærer i spesialholdere til montasje under et utall av system og vekter. Holderne sørger for minimal kontakt med vektobjekt og overflate-vegg-tak. Fargesymbol viser hvilke laster de tåler.
Holderne kan komme som på skrubare til bein, med små vinkelbelsag, lange bærebeslag til å ha under masker, i konstruksjoner ment til å holde/løse en mengde problem.
Også som et «cluster»; flere fjærer satt sammen for opptil voldsomme laster og med bruk av minimal plass. Et kontaktsystem med vinklete skinner som kan monteres i tak, vegg, gulv, hvor man har beslag til innfestet av kryssgående materialer til kledning/dekke. Kontaktpunktene er således redusert til det minimale. Smarte clip-on løsninger til diverse vinkler.
I tillegg til metallfjær bruker enhetene absorbent-platen MEGOL, en spesial-polymer som fanger opp vibrasjoner i medium/høyfrekvens. Den er ikke brennbar og tåler alle ytre påkjenninger, temp. fra -50 til 120 gr. C.

HVA KAN GJØRES MED STØY FRA VARMEPUMPER, AGREGAT, VIFTER OG MOTORER I SAMMENHENG MED BOLIG?
Stort sett deles denne støyen i 2 separate deler:

  1. Luftbåren som vi skjermer på flere vis.
  2. Strukturbåren vibrasjonsstøy. Der enkleste tiltaket er kan være vibrasjonsmatter. Men dette er ikke like effektivt som Mekaniske fjærer.

VARMEPUMPER

Her finnes et riktig utvalg av underlag, støttestag, armer og løft under vibrerende maskiner som er avlastet med passende fjæring for å redusere ubehag.

HØYTTALERE

Et annet felt vi stadig møter i det daglige er forplantingen av støy og vibrasjon er fra høyttalere. Mange har store og sjenerende sub woofere på gulv og vegg, som går rett i strukturen og plager andre i bygget. Her finnes det mange og enkle løsninger på hvordan man kan redusere dette. Det finnes en lang rekke takoppheng- ikke bare til høyttalere, men til alle mulig oppgaver. Disse fanger opp og fjærner vibrasjonen og strukturstøy.

INDUSTRI
Her finnes det løsninger på nesten alle tenkelige vibrasjonsproblemer. 

 

NYHET - Dette er en siste generasjon karbonstål veggfeste, kombinert med hybrid demping. Den gjør det mulig å koble fra og separere fra den originale veggen alle typer kanaler og rør, enten det er ventilasjon eller væske. 

Målet er å utrydde alle typer forurensning av vibrasjons energi, med opprinnelse i denne typen installasjon. På den måten unngår man forplantning av induserte støybølger og reduserer vibrasjoner til resten av bygningen, noe som forbedrer livskvaliteten til beboerne. 

Det er et dempesystem med stor ytelse. Den har de beste spiralegenskapene til stål  og dempingsegenskapene til " MEGOL " polymer. 

I tillegg har den en ANTI- ROLL AXLE  laget av rustfritt stål (høy kvalitet 304). Dens geometri og design forbedrer ytelsen til hybridsystemet og hindrer enheten i å velte ved ukontrollerte sidekrefter som oppstår fra klimatiske hendelser som orkaner, stormer og små seismiske bevegelser. 

SENOR har klart å produsere et produkt med maksimal sikkerhet og ytelse.